Загальна кількість переглядів сторінки

середа, 21 лютого 2018 р.

Захист прав споживача та стягнення грошових коштів за депозитним договором за участі представника бюро правової допомоги


У травні 2017 року до відділу «Карлівське бюро правової допомоги» Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся громадянин С., який повідомив, що між громадянином С. і Кредитною спілкою «Полтава i полтавці» був укладений договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Відповідно до даного договору спілка прийняла на депозитний рахунок грошову суму в розмірі 8000,00 (вісім тисяч) грн. 00 коп. строком на 18 (вісімнадцять) місяців. Однак умови договору після спливу строку не були виконані, кошти не повернуті. На думку громадянина С. кредитна спілка «Полтава i полтавці» порушила умови договору та всупереч вимог чинного цивільного законодавства кошти вкладів не повернула, тому він змушений звернутися до суду за захистом своїх прав.
Після надання громадянином С. всіх необхідних документів, за його письмовим зверненням, йому було надано безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до наказу Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, як особі, яка перебуває під юрисдикцією України, якщо її середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення. Для надання безоплатної вторинної правової допомоги було уповноважено начальника відділу Ночовного Юрія Володимировича.
Працівник бюро вивчивши договір, підготував позовну заяву до Київського районного суду м. Полтави.
Згідно п.1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.
Відповідно до даного договору спілка прийняла на депозитний рахунок грошову суму в розмірі 8000,00 (вісім тисяч) грн. 00 коп. строком на 18 (вісімнадцять) місяців, процентна ставка за вкладом встановлюється у poзмірі 21 (двадцяти одного) відсотка річних.
За приписом ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, а одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускаться.
Також п.1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
У ч.2 п.3.2 вищезазначеного договору говориться, що спілка зобов’язана повернути всю суму Вкладу, прийнятого від Вкладника, згідно з умовами цього договору.
Згідно ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов’язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства, дана норма також відображена в ч.3 п. 3.2 Договору, де говориться, що спілка зобов’язана нараховувати Вкладнику проценти за користування Вкладом у строки та в розмірах, які передбачені умовами Договору, а саме – 21 (двадцять один) процент річних.
Згідно ч. 1 ст. 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі  на умовах та в порядку, встановлених договором.
Kpiм того у ч.З п.3.3 Договору йдеться, що вкладник має право по закінченню строку дії цього Договору отримати вci належні йому суми коштів відповідно до умов цього Договору.
Статтею 1074 ЦК України передбачено, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.
Від сплати судового збору громадянин С. був звільнений на підставі ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів». Суд задовольнив позовну заяву повністю, рішення набрало законної сили 08 серпня 2017 року, а наприкінці 2017 року громадянин С. отримав належні йому кошти.
Нагадаємо, детальну інформацію з питань надання правової допомоги можна отримати у відділі «Карлівське бюро правової допомоги» Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54а з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 або за тел. (05346)26 3 10.
Інформацію про адресу найближчого місцевого центру чи  бюро правової допомоги можна отримати за єдиним телефонним номером  системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103
(дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України, цілодобово)

Немає коментарів:

Дописати коментар