Загальна кількість переглядів сторінки

четвер, 27 червня 2013 р.

Є конституція - є міцна незалежна держава

   "Конституція - оберіг нашої держави" - під такою назвою в центральній районній бібліотеці ім. А.Михайленка проведено круглий стіл з нагоди відзначення 17-тої річниці прийняття Верховною Радою України першої Конституції незалежної української держави. Головною метою проведення такого заходу було формування належного рівня правової культури у населення, виховання поваги до Основного Закону та усвідомлення його ролі у формуванні української державності.
 Інформаторами з даного питання виступили бібліотекарі Олександра Таран та Світлана Плахотнича. Вони розповіли про основні етапи становлення української конституційної ідеї, пригадали присутнім процес прийняття 28 червня 1996 року Верховною Радою Конституції, зачитали конституційні права та свободи громадян, ознайомили із деякими основними статтями, які захищають політичні, громадські, економічні права українців.
  Головний спеціаліст відділу культури і туризму Карлівської РДА Пшенічнікова Тетяна акцентувала увагу на тому, що прийнята Конституція закріпила в Україні засади державної політики, спрямованої, перш за все, на забезпечення прав та свобод людини. Історичне значення Конституції 1996 року в тому, що вона стала першою Конституцією Незалежної України, продовженням багатовікових конституційно-правових традицій українського народу. І найголовніше, прийняття за своїм характером демократичної Конституції зміцнило міжнародний авторитет молодої держави. Зупинила увагу присутніх на необхідності оновлення Конституції та роботі Конституційної Асамблеї.
   Після виступів відбулось обговорення почутого, а в процесі дискусії кожен міг висловити свою думку про дію законів в Україні та значення Конституції, знайти підтримку чи навпаки, критику висловленим баченням.
   Протягом тижня в бібліотеці працювала книжкова виставка "Закон, за яким живемо", з якою ознайомились учні загальноосвітніх шкіл міста та пересічні громадяни. Організатори виставки аргументовано висвітлили принципи права, обов'язки кожного з нас неухильно додержуватись Конституції та законів України, не посягати на права і свободи інших людей, що є найголовнішим постулатом будь-якого сучасного, гуманного суспільства.


середа, 5 червня 2013 р.

Кожна дитина - це неповтор­на перлина

Cьогодні важливою є тур­бота про формування в молоді національної гіднос­ті, розвитку духовності, культу­ри. Саме до цього і закликають соціальні ініціативи Президента України «Діти - майбутнє Украї­ни». 2013 рік - рік дитячої твор­чості, тому ми, бібліотекарі, по­винні допомогти розкритися, досягти нових вершин творчій молоді, запалити нову зірку.
«Кожна дитина - це неповтор­на перлина. Хоча і вподобання мають різні. Спробуй віднайти і розкрити її неповторність», - са­ме так говорив відомий поль­ський педагог Януш Корчак. І підтвердженням цьому був об­ласний  конкурс  «Літературна молодіжна хвиля», яку проводи­ла Полтавська обласна бібліо­тека для юнацтва ім. О.Гончара. Молодь Карлівщини взяла ак­тивну участь у першому етапі конкурсу. їхні прозові та поетич­ні твори стали чудовим проявом патріотичних почуттів, любові до України і рідного краю, енергії, завзяття та оптимізму. На роз­гляд обласного журі були подані роботи Дарини Коновал, Світлани Бегмат, Антона Хряпка, Аліни Нізгурової та Богдана Ворока.
Усього ж на конкурс було представлено 95 робіт, написа­них молодими користувачами бібліотек області. І ось хвилю­юча мить... Кандидат філоло­гічних наук, завідуюча кафедри української літератури ПНПУ Ві­ра Мелешко, яка очолювала жу­рі, називає переможців. І серед них  нашого землякаАнтона Хряпка, учня 11 класу Голобородьківського НВК, який зайняв II місце в цьому конкурсі в но­мінації «проза». Привітав пере­можців і вручив нагороди, цінні призи - відеокамери, відповідні дипломи начальник управління культури Полтавської ОДА Геннадій Фасій.
Пишаймося, що в нас на Карлівщині є такі таланти. Переко­нана, що немає не талановитих людей, і для справжнього талан­ту не важливо, де він знаходить­ся - в місті чи селі. Головним є бажання і прагнення реалізува­ти свій дар, спрямувати його на радість і щастя.
Без знань про минуле немає майбутнього

           Нещодавно в Полтавському краєзнавчому музеї відбулася презентація 7-го збірника наукових статей «Маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток».
  На презентацію зібралися автори та співавтори статей, вміщених в збірнику, представники музейних, архівних, бібліотечних установ, краєзнавці, які прагнуть розкрити таємниці історії рідної Полтавщини. Тривалими оплесками зустріли присутні виступи директора музею Катерини Фесик, заступника директора з наукової роботи обласного краєзнавчого музею Володимира Мокляка, Олександра Супруненка – заступника  директора Державного підприємства НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, доцента кафедри екології та ботаніки Полтавської державної аграрної академії – Віктора Самородова, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Полтавського державного педагогічного університету ім.В.Г.Короленка Віктора Ревегука та ін.
        До чергового, сьомого випуску збірника увійшли матеріали наукових досліджень не лише працівників музею, а й  науковців Полтавщини, які працюють в галузі краєзнавства нашого краю, досліджують минуле та сучасність. В збірнику вміщені дослідження і наших земляків:Василя Каплоухого – заступника голови Карлівської районної ради, Віталія Пилипця – старшого наукового співробітника Карлівського  історико - краєзнавчого музею та Зої Бондаренко – директора Карлівської ЦБС, які були  присутні на презентації.
      Видання, що з’явилося на світ дуже важливе, бо спрямоване на збереження історичної пам’яті, відродження духовності, детальне дослідження історії населених пунктів України.
     У наш час ми повинні ще раз замислитися над тим, як повніше, ефективніше використовувати могутній потенціал історичного краєзнавства для національно-патріотичного виховання нашого народу й особливо молоді.  А це залежатиме від нас, нашої наполегливої праці. Сподіваємося, що пошукова діяльність наших дослідників історії буде успішною і вони зможуть розворушити попіл тисячоліть, віднайти там іскорки нашої історії, наших трагедій і перемог, оживити і донести їх до  громади.