Загальна кількість переглядів сторінки

середа, 9 жовтня 2013 р.

З криниці памяті рідного краю

Бібліотека відкриває две­рі у світ, а світ кожної людини, безумовно, розпочинається з рідного дому, малої батьків­щини, Вітчизни. Напередод­ні Всеукраїнського дня бі­бліотек, що відзначається 30 вересня, у центральній район­ній книгозбірні відбулися уро­чистості з нагоди присвоєння їй імені нашого земляка, відо­мого письменника, Заслужено­го журналіста України Анатолія Михайленка.
Участь у тому пам'ятному зі­бранні брали заступник голо­ви районної ради Василь Каплоухий, вдова письменника Людмила Михайленко, його се­стра Надія Михайленко, двою­рідний брат Анатолій Гайовий із дружиною Тетяною, працівни­ки районної і сільських кни­гозбірень під керівництвом ди­ректора ЦБС Зої Бондаренко, районного історико-краєзнавчого і Варварівського народно­го історичного музеїв та пред­ставники інших установ галузі культури, причетні до популя­ризації творчості і вшанування пам'яті нашого земляка.
Перерізавши символічну чер­вону стрічку, Василь Каплоухий у своєму вітальному слові подя­кував усім, хто долучився до ці­єї благородної справи, та, зо­крема, бібліотекарям, завдяки сумлінності яких районна кни­гозбірня майже рік працює, з гідністю несучи ім'я Анато­лія Михайленка. Він наголосив на тому, що до читання творів знаного письменника й публі­циста варто залучати молодь, адже вони є невичерпним дже­релом людяності, любові до рід­ного краю, назвавши як приклад щемливий публіцистичний твір «Батько. Повернення. Рекон­струкція болю».
«Вмира митець, але живуть перлини його творів – біль йо­го життя», – такою була провідна думка відеоролика «З криниці пам'яті рідного краю», створе­ного бібліотекарями, та буктрейлера на роман Анатолія Григоровича «Ордалія», що бу­ли запропоновані для перегля­ду учасникам зустрічі. До ре­чі, як відзначила директор ЦБС Зоя Бондаренко, буктрейлер на твір «Ордалія», автором якого є методист ЦРБ Наталія Мусієнко, виборов перше місце в об­ласному турі Всеукраїнського конкурсу буктрейлерів «Ожива­ють герої на екрані у рекла­мі», наразі його відправлено до Києва.
Звісно, до справи вшануван­ня пам'яті Анатолія Михайлен­ка були і залишаються при­четними нинішній і колишній очільники відділу культури і ту­ризму РДА. Так, Тетяна Обифіст відзначила, що вперше райбібліотека святкує Всеукраїн­ський день бібліотек у статусі бібліотеки імені А.Михайленка.
Це довгождана подія, яка ста­ла можливою завдяки небайдужості, перш за все, його рідних, творчих побратимів, підтрим­ці райдержадміністрації, ра­йонної ради, працівників куль­тури та бібліотекарів. А Лариса Гаврилова, зокрема, висловила вдячність працівникам районної книгозбірні, вдові та близьким людям Анатолія Григоровича за ту цілеспрямовану й плідну пошукову роботу, що відкрила для чималого читацького за­галу Михайленка як людину, як журналіста, як письменника.
Цю думку було підтрима­но на рівні Варварівської сіль­ської територіальної громади, куди опісля взяли курс учас­ники тих урочистостей. Але спершу вони відвідали ра­йонний історико-краєзнавчий музей, де формується експо­зиція, присвячена життю і твор­чості А.Михайленка. Аналогіч­ну роботу успішно здійснює і Варварівський народний істо­ричний музей під керівництвом Віри Бегмат, де діяльну натуру письменника представлено че­рез його творчу спадщину, лис­ти, фотопортрети різних років.
У Варварівці гості відвіда­ли також бібліотеку-філію, яку очолює Таміла Вус, та школу, яку Анатолій Григорович закінчив із золотою медаллю, їх гостинно зустрічали Олег Бегмат та інші представники сільської грома­ди. Велися щирі розмови, спо­гади про дорогу і близьку лю­дину сповнювали очі слізьми...
Як і повелося, після кожної такої зустрічі з родиною нашо­го відомого земляка-добротворця, книгозбірні та куточки пам'яті поповнюються новими реліквіями, книгами. Сувеніри й літературу під авторством А.Михайленка його вдова і се­стра передали кожному закла­ду, який вони того дня відвіда­ли, зокрема, нову збірку поезій його творчого побратима Вадима Крищенка «Не опускаючи очей. Вибране», власноруч під­писану автором.
Крім того, учасниками зустрі­чі в ході обговорення підготов­ки до відзначення наступної ювілейної, дати (75-річчя з дня народження письменника) було підтримано ініціативу та пору­шено питання про виготовлен­ня і встановлення на Варварівській ЗОШ меморіальної дошки.
Немає коментарів:

Дописати коментар