Загальна кількість переглядів сторінки

середу, 5 червня 2013 р.

Кожна дитина - це неповтор­на перлина

Cьогодні важливою є тур­бота про формування в молоді національної гіднос­ті, розвитку духовності, культу­ри. Саме до цього і закликають соціальні ініціативи Президента України «Діти - майбутнє Украї­ни». 2013 рік - рік дитячої твор­чості, тому ми, бібліотекарі, по­винні допомогти розкритися, досягти нових вершин творчій молоді, запалити нову зірку.
«Кожна дитина - це неповтор­на перлина. Хоча і вподобання мають різні. Спробуй віднайти і розкрити її неповторність», - са­ме так говорив відомий поль­ський педагог Януш Корчак. І підтвердженням цьому був об­ласний  конкурс  «Літературна молодіжна хвиля», яку проводи­ла Полтавська обласна бібліо­тека для юнацтва ім. О.Гончара. Молодь Карлівщини взяла ак­тивну участь у першому етапі конкурсу. їхні прозові та поетич­ні твори стали чудовим проявом патріотичних почуттів, любові до України і рідного краю, енергії, завзяття та оптимізму. На роз­гляд обласного журі були подані роботи Дарини Коновал, Світлани Бегмат, Антона Хряпка, Аліни Нізгурової та Богдана Ворока.
Усього ж на конкурс було представлено 95 робіт, написа­них молодими користувачами бібліотек області. І ось хвилю­юча мить... Кандидат філоло­гічних наук, завідуюча кафедри української літератури ПНПУ Ві­ра Мелешко, яка очолювала жу­рі, називає переможців. І серед них  нашого землякаАнтона Хряпка, учня 11 класу Голобородьківського НВК, який зайняв II місце в цьому конкурсі в но­мінації «проза». Привітав пере­можців і вручив нагороди, цінні призи - відеокамери, відповідні дипломи начальник управління культури Полтавської ОДА Геннадій Фасій.
Пишаймося, що в нас на Карлівщині є такі таланти. Переко­нана, що немає не талановитих людей, і для справжнього талан­ту не важливо, де він знаходить­ся - в місті чи селі. Головним є бажання і прагнення реалізува­ти свій дар, спрямувати його на радість і щастя.
Немає коментарів:

Дописати коментар