Загальна кількість переглядів сторінки

суботу, 17 вересня 2016 р.

Віртуальна книжкова виставка "Апостол української ідеї"

 
   У кожного роду є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі прикрити пил віків. До таких велетнів української культури, політичної думки і дій останніх двох століть, безперечно, належали Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський.
  У вересні цього року на державному рівні відзначається 150-річчя від дня народження видатного українського державного та політичного діяча, голови Центральної Ради Української Народної Республіки, першої у ХХ столітті незалежної Української держави, історика і організатора української науки Михайла Грушевського.
  До вашої уваги представлена віртуальна книжкова виставка «Апостол української ідеї». 
  
   Грушевський М.С.
Твори: У 50 т. / Редкол.: П.Сохань, Я.Дашкевич, І.Гирич та ін.; Голов.ред. П.Сохань. – Львів: Світ, 2002 - .
Т.1: Серія «Суспільно-політичні твори (1894-1907)». – 2002.-592 с.
Цим томом започатковується видання творів видатного історика і громадсько-політичного діяча Михайла Грушевського (1866-1934). У першому томі вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху наприкінці XIX - на початку XX ст., а також публіцистику вченого 1894 – 1907 років, що друкувалася переважно в журналі «Літературно-науковий вісник».

   Тагліна Ю.С.
Михайло Грушевський – Київ: ТОВ «КЕТС», 2013. – 128 с.
Михайло Грушевський (1866-1934) є однією з головних постатей українського національного самоствердження в новітній історії України.
Видатний вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-томну «Історію України-Руси» - першу повну історію України, таким чином перевершивши навіть таких своїх видатних попередників, як Костомаров, Куліш, Драгоманов, Антонович.

   Юрій Шаповал, Ігор Верба.
Михайло Грушевський. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – с.352; іл.
Це перша в Україні спроба створити узагальнюючий біографічний нарис українського політичного і державного діяча, визначного вченого Михайла Грушевського. На підставі праць попередників, маловідомих або недоступних раніше документів і матеріалів відтворено його складний життєвий шлях, наукову та науково-організаційну діяльність.

   Пристайко В., Шаповал Ю.
Михайло Грушевський і ГПУ – НКВД. Трагічне десятиліття: 1924-1934. – К.: Україна, 1996. – 335 с.
На підставі унікальних, недоступних раніше документів і матеріалів простежуються останні трагічні десять років життя і діяльності видатного українського політика і вченого Михайла Грушевського. Це роки, коли після повернення з еміграції на Батьківщину навесні 1924 р. і до самої смерті в листопаді 1934-го він перебував під постійним наглядом ГПУ- НКВД

   Грушевський М.С.
Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV сторіччя. – К.: Наук. думка, 1991. – 560 с.
Книга – перша синтетична праця видатного українського вченого, написана ще на студентській лаві. У ній на широкому джерельному матеріалі висвітлюється політична історія Київської землі, її економіка, культура та релігія.

 Михайло Грушевський: Фотоальбом / Авт. тексту Л.В.Решодько. – К.: Україна, 1996. – 140с.: іл.
Фотодокументальна розповідь про великого літописця, будівничого нової України, який своєю діяльністю і творчістю заклав фундамент національно-культурного, інтелектуального, державного відродження української нації в XX столітті, створив цілу епоху у вітчизняній і світовій історії.

   Грушевський М.С.
Духовна Україна (Збірка творів) / Упорядкування та додатки Ігоря Гирича, Оксани Дзюби, Василя Ульяновського. – К.: Либідь, 1994. – 560 с.
Збірка включає популярні й наукові праці з історії релігії та церкви в Україні, створені найавторитетнішим українським істориком М.С.Грушевським. Висвітлюється загальна концепція їх розвитку зі стародавніх часів до початку XX ст. Читач із цікавістю перегорне окремі сторінки історії різних конфесій в Україні, ознайомиться з деякими релігійними обрядами й духовними віршами.

   Грушевский М.С.
Очерк истории украинского народа / Сост. и ист.-биогр. очерк Ф.П.Шевченко, В.А.Смолия; Примеч. В.М.Рычки, А.И.Гуржия. – 2-е изд. – К.: Лыбидь, 1991. – 400с.
В книге известного украинского историка М.С.Грушевского (1866-1934) в очерковой форме излагается история украинского народ со времен Киевского государства до начала XX в. Предлагаются оригинальные трактовки важнейших исторических событий, характеристики видных деятелей национальной истории.

   Грушевський М.С.
Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / Упор. А.Ф.Трубайчук. – 2-е вид. стер. – К.: Либідь, 1992. – 228с.
Книга є ретельно відредагованим і, за словами автора, приладженим для учнів і початківців виданням «Ілюстрованої історії України». Вона повністю відповідає концепції вченого, в основу якої покладено не діяння князів і царів, а суспільно-політичний лад, культуру, етнографію, правові засади – все те, що створює долю народу.

   Грушевський М.С.
Історія України-Руси: В11т., 12кн./ Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін.. – К.: Наук. думка, 1991 - .
У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI ст. Для істориків, археологів, філологів, всіх, хто цікавиться історичним минулим нашої Вітчизни.

Немає коментарів:

Дописати коментар