Загальна кількість переглядів сторінки

четвер, 15 серпня 2013 р.

Нові книги в бібліотеці

(віртуальна книжкова виставка)

Ф.Ніцше Людське, надто людське: книга для вільних умів


Ніцше Ф.
    Людське, надто людське: Книга для вільних умів / Ф.Ніцше; науковий редактор укр. видання О.Фешовець; перекл. К.Котюк. - Львів: Астролябія, 2012. - 408 с.


    Книга видатного німецького філософа Фрідріха Вільгельма Ніцше (1844 - 1900), що вперше видається українською мовою, за свідченням сучасників, справила враження "бомби, що вибухнула". Під прискіпливий розгляд поставлено все, що принаймні позірно, цінувалося до того моменту: метафізика, релігія, мистецтво, культура, мораль, ідеалізм, естетизм, гуманізм тощо. Та навряд чи варто наполягати на твердженні про пов'язаний із цим твором сутнісний переворот у способі мислення філософа, демонструючи свою здивованість чи зачудливість його крайнім "реалізмом" чи "сцієнтизмом".

Видатні постаті в історії України ХХ століття


    Видатні постаті в історії України ХХ ст.: Короткі біографічні нариси: довід. вид. / В.І. Гусєв, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька та ін. - К.: Вища школа, 2011. - 391 с.: іл.

  Вміщено короткі біографічні відомості про видатних громадських, політичних і культурних діячів, визначних учених, висвітлено роль і місце кожної особи в історичному розвитку України минулого століття.
   Для всіх, хто цікавиться історією нашої держави, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, студентів.


М.Терещенко Перший олігарх: Михайло Іванович Терещенко (1886-1956)Терещенко М. 
   Перший одігарх: Михайло Іванович Терещенко (1886 - 1956): Надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / М.Терещенко; пер. з фр. - К.: Ніка-Центр, 2012. - 256 с.

   Ця надзвичайна книжка написана прямим нащадком легендарного роду Терещенків Мішелем. Автор спробував подивитися на події кінця ХІХ - першої половини ХХ століття очима свого діда - Михайла Івановича Терещенка. У книзі описані перипетії життя цієї блискучої людини, що у тридцять один рік була власником одного з найбільших статків Російської імперії, депутатом Державної думи Росії, міністром фінансів, а тоді - іноземних справ у Тимчасовому уряді після Лютневої революції 1917 року. Він втратив усе, але спромігся почати своє життя з чистого аркуша і, перебуваючи в еміграції, став одним із найшанованіших фінансистів світу. Крім того, ця книжка про родину, яку без перебільшення можна назвати взірцем працьовитості, щедрості й турботи про слабких і знедолених, про родину добродійників і меценатів, що подарували своїй країні лікарні й притулки для сиріт та інвалідів, університети й театри, картинні галереї й храми.

Конституційний акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом Гетьмана Пилипа Орлика  Конституційний акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом гетьмана Пилипа Орлика. - Львів: Професійна ліга, 2010. - 33 с.

   Це видання - справжня реліквія, віковічна пам'ятка української державної думки - "Конституція Пилипа Орлика", проголошена 5 квітня 1710 року. Цей документ чи не першим поставив питання існування Української держави в європейських масштабах, і є водночас маніфестом державної волі народу України перед світом.


 М. Горєлов Українська етнічна нація


Горєлов М.Є.
    Українська етнічна нація / М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський. - К.: ЕКО-Продакшн, 2012. - 192 с.


   Автори цієї книги, у продовження своїх попередніх досліджень, розглядають цікаву і ще не до кінця вирішену проблему формування сучасної української нації, акцентуючи увагу не на політичній, а на етнічній складовій, відслідковуючи шлях попередників сучасних українців від ХІХ століття і до сьогодення.
     Для усіх, хто цікавиться історичним розвитком України.

В. Червінський, М. Обушний Історія України: Джерельний літопис


Червінський В.І.
    Історія України: Джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. - К.: КВІЦ, 2012. - 832 с.: іл.
     
     Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали.
    Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

Історія України в особах: Давньоруська держава. Литовсько-польська доба


   Історія України в особах: Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / Кер. авт. кол. О.В. Русина. - К.: Україна, 2012. - 440 с.

   Історія може бути науково об'єктивною, живою лише тоді, коли розповідатиме про реальних людей, тих, які творили історичний процес, впливаючи на нього й відіграючи цим самим важливу роль у долі свого народу. З низки нарисів про видатних осіб читач дістане уявлення про Давньоруську державу ІХ-ХІІІ століть у всьому розмаїтті її політичного, економічного і культурного життя, а також про литовсько-польську добу в історії України.
     Видання розраховане на широке коло читачів.

Немає коментарів:

Дописати коментар